Bright Ideas
Karl Lausten
9862 2837
klausten@bright-ideas.dk

4M BIM software suite

Dit udbytte af BIM software (digitalt byggeri)

 • Bedre planlægning, nøjagtig beregning af installationer og materialer. Mindre spild af materiale og arbejdstid på byggepladsen. Hjælper lidt, hvis du bruger det internt. Hjælper meget, hvis du koordinerer planerne med de øvrige faggrupper via en IKT leder før byggeriet går i gang! Du kan tilbyde en skarpere pris på opgaverne!
 • Bliv kvalificeret til offentlige byggeprojekter. Både stat, region, kommune og byggerier med over 50% offentlig støtte skal forlange 3D modeller og IT baseret planlægning med modelserver mv. på større byggeopgaver udbudt fra primo 2013. Hvis du vil kunne byde på disse opgaver, skal du have den fornødne software og være trænet i at bruge den.
  Forvent også at private bygherrer i stigende omfang vil forlange effektiv styring af byggeprojekterne. Bliv klar før dine konkurrenter!
 • Du skal fremover bruge mere tid ved computeren og mindre på byggepladsen. Det er vigtigt at have ordentlige værktøjer - også på computeren.

Hvorfor 4M BIM software suite?

 • Hurtig oprettelse af bygningstegninger:
  - direkte import af DWG, DXF og IFC filer
  - import af scannede tegninger
  - effektivt 2D og 3D CAD, når du skal starte fra en blank skærm
  - kompatibelt med andre CAD løsninger - nem at bruge
  - intelligente 3D objekter, biblioteker med standardelementer kan udbygges med egne objekter
  - logiske forbindelser mellem objekter - rettelser forplanter sig automatisk efter behov
  - parametrisk - du kan angive og rette i mål og specifikationer på et eller flere objekter samtidigt
  - objekter kan kopieres - f.eks. en hel etage ad gangen
 • Hurtig indtegning af installationer uanset fagområde:
  - fagspecifikke moduler til arkitekt/bygningskonstruktør, elektriker, VVS, ventilation m.fl.
  - standardsymboler for forsyningspunkt, fordelingspunkter, udtag og apparater
  - intelligent hjælp til tegning af rør- og kabelføring i fagmodulerne
  - symboler, dimensioner o.l. opdateres automatisk efter kalkulation
 • Effektiv kalkulation af belastning, dimensionering og materialeforbrug:
  - automatisk dannelse af stykliste, som prissættes i programmet eller overføres til regneark
  - simulering og beregninger til støtte for brugerens valg af komponenter
  - diagrammer dannes og opdateres automatisk
 • IFC kompatibel - udveksler filer med vilkårlig modelserver, og mellem tegnere i forskellige faggrupper.

Pris og bestilling

Program          priser ekscl. momsPris DKK (ca)
4M IDEA, arktitekt/bygningskonstruktør10.475
4M LT, samme uden IFC, rendering mv.5.975
4M FineELEC, el og netværkskabling5.400
4M FineSANI, brugsvand og afløb6.675
4M FineHVAC, varme, ventilation og køling9.150
4M FineGAS, gasinstallationer5.775
4M FineFIRE, brandslukning5.775
4M FineLIFT, elevator5.775
Tillæg for USB dongle, så programmet kan bruges på skift mellem flere computere.Specific dongle til hvert program.750
Rabat ved køb af mere end 2 licenser, forhør nærmere.
Prisen inkluderer 3 mdrs support på engelsk.
Derefter betales 20% af listeprisen i årligt opdaterings- og support abonnement.

4M BIM software suite kan downloades og prøvekøres gratis med fuld funktionalitet i 30 dage.
Du kan downloade og tage 4M BIM software i brug i prøveperioden, og så bestille licens pr mail hos os til levering inden prøveperioden udløber. Du får hjælp til at komme igang med programmet (max 2 timer), og vi yder support på dansk til rimelige priser fremover.

Overblik - 4M BIM software suite

4M BIM software suite er løsningen til arkitekter, bygningskonstruktører og håndværkere, som vil lede eller deltage i digitale byggeprojekter uden at investere en formue i software.
Suiten omfatter et fælles parametrisk 2D og 3D CAD tegnemodul. Grundmodulet er fuldt kompatibelt med AutoCAD og kan arbejde med filer og scripts derfra.
Til arkitekter og bygningskonstruktører findes et avanceret IDEA modul, som gør det til en leg at tegne og indrette bygningerne. Du kan visualisere bygningen i fotorealistiske 3D billeder med valgfrie overflader, farver, lyssætning og baggrunde. Og du kan lave virtuel rundvisning og gemme indtrykkene i en AVI film eller som lag i en animeret billedfil. Du kan eksportere til avancerede renderingsprogrammer.
Der findes MEP (Mechanical, Electrical, and Plumbing) specialmoduler til tegning og beregning af elektriske installationer (FineELEC), vandforsyning og afløb (FineSANI), varme, ventilation og afkøling (FineHVAC), gasinstallationer (FineGAS), brandslukning (FineFIRE) og elevatorer (FineLIFT). Grundlæggende er de ens med hjælpefunktioner til at tegne installationerne, gennemføre fagtekniske beregninger, opdatere tegningerne, lave diagrammer, lave styklister og beregne materialeudgifter. Men hvert modul er naturligvis tilpasset de specielle installationer, regler og standarder, som gælder for det pågældende fagområde. 4M BIM software suite
4M BIM software suite modulerne kan udveksle tegninger og specifikationer indbyrdes direkte med hinanden, men da forskellige leverandører i et byggeprojekt jo kan anvende hver sin softwarepakke, kan 4M BIM Suite også udveksle filer i IFC format via en BIM-server (model server) eller en projektserver (projekt web). Beregningsmodulerne kan levere styklister i Excel-format til priskalkulation mv.
Der findes også specialmoduler til ingeniører og til betonkonstruktioner - begge med belastningsberegninger mv. Vi har ikke afprøvet disse moduler under danske forhold. NettoCAD.dk har gode løsninger til belastningsberegninger.
4M er på vej med et energiberegningsmodul, der også kan håndtere solfangere mv. så bygningens samlede energistatus kan beregnes. Vi kender ikke datoen for modulets frigivelse.

4M Fine"X" - generelt om specialmodulerne

Specialmodulerne består - udover det fælles grundmodul vedr. bygningstegninger - af 2 hovedkomponenter: et tegneprogram med fokus på den aktuelle type af installationer, og et kalkulationsprogram også med fokus på den aktuelle type af installationer. Disse 3 moduler er tæt integreret med hinanden. Med udgangspunkt i bygningstegningen bliver installationen tegnet ind og kontrolleret for overordnede sammenhænge (alle enheder er forbundet med kabler/rør osv). Derefter overføres installationen til kalkulationsprogrammet, som beregner dimensionering, belastning, styklister osv og danner de relevante diagrammer og rapporter. Der kan simuleres med forskellige løsninger og der kan beregnes priser på materialeforbrug. Til sidste føres de ny oplysninger tilbage til tegnemodulerne, hvor tegningerne automatisk opdateres og forsynes med de relevante symboler mv.

Overordnet struktur i 4M BIM software Fine programmerne
Overordnet struktur i Fine programmerne

4M IDEA - arkitekt/bygningskonstruktør

4M IDEA tilbyder en fleksibel og brugervenlig løsning med avanceret arkitektonisk design, fotorealistisk billedgengivelse og virtuel rundvisning. Intelligent formgivning og nøjagtig målsætning af objekterne i 3D med alle de kendte CAD funktioner gør det til en leg for rutinerede CAD brugere at komme igang med IDEA. Løsningen er fuldt kompatibel med DWG filer. Objekterne forsynes med alle relevante parametre - ikke bare mål, men også materiale, overfladestruktur og -farve, isoleringsevne, bæreevne osv., så der kan gennemføres alle typer af beregninger incl. energiforbrug mv. på grundlag af tegningerne. Arkitekten kan lægge standardværdier ind i en liste med typiske bygningsdele, så disse værdier automatisk knyttes til objekterne, når man vælger fra listen. Der er mulighed for at rette værdien for alle objekter af en bestemt type på en gang - f.eks. ændre isoleringstykkelsen i alle ydervægge, eller ændre sprodser i alle vinduer. Bygningsdelene er logisk forbundet med hinanden, så ændringer i et objekt vil automatisk føre til de nødvendige tilpasninger i de tilstødende objekter.
Resultat af ændringerne opdateres løbende i både 2D og 3D visningen, så man kan eksperimentere med materialevalg og farver og straks se resultatet i fotorealistisk gengivelse. Det er muligt at eksperimentere med designmæssige forhold sammen med kunden og straks vise resultatet af forskellige valg.
4M IDEA producerer selvfølgelig styklister mv. når tegningen er færdig, så materialeforbruget uden videre kan prissættes.
4M IDEA er i sig selv et særdeles effektivt tegneprogram, som arkitekten og bygningskonstruktøren vil sætte stor pris på. Sammenhængen med de øvrige moduler giver store fordele i virksomheder, der selv arbejder med flere fagområder eller samarbejder med virksomheder, som også benytter 4M BIM Suite. De samme tværfaglige fordele opnås gennem udveksling af filer i IFC format via en BIM-server eller en projekt server.

4M IDEA BIM software, fotorealistisk billede
Fotorealistisk billede dannet i 4M IDEA BIM software

4M FineELEC - el og netværkskabling

4M FineELEC består ganske få grundelementer:

 1. AutoBUILD CAD tegneprogram, som benyttes til at importere eller oprette bygningstegninger. Tegningen ligger som bundlag i det videre arbejde. Der er fire muligheder:
  • Hvis du har tegninger udarbejdet i 4M IDEA eller i CAD-delen af en af de andre moduler, kan du gå direkte til næste punkt.
  • Hvis du har en DWG eller DXF fil oprettet af arkitekt eller bygningskonstruktør, kan den importeres og bruges direkte. Kontroller at skalaen er 1:1, hvis ikke skal den justeres. Hvis der er flere etager, skal de placeres nøjagtigt over hinanden med udgangspunkt i f.eks. et hjørne eller en søjle, der går igen på alle etager. Etagehøjden skal defineres, så de lodrette kabeltræk kan beregnes.
  • Hvis du har en PDF fil eller tegning, der kan scannes ind, kan den importeres. Skala skal justeres til 1:1, etager placeres over hinanden og etagehøjden defineres jf ovenfor. Ofte kan du arbejde videre herfra, men det kan være nødvendigt at bearbejde tegningen eller bruge den som baggrundsbillede for en egentlig 3D tegning.
  • Du kan nemt og hurtigt lave en 3D tegning af bygningen med AutoBUILD, hvis du har de nødvendige mål og skitser. Hvis der er flere ens etager, kopierer du blot den første.
 2. AutoNET CAD tegneprogram, som benyttes til at placere udtag, apparater, tavler, forsyningspunkt osv i bygningen og forbinde dem med kabler. Benyttes både til "Electrical" og "Nets" (PDS, antenne, telefon osv). Hver af disse funktioner ligger som et et gennemsigtigt lag oven på bygningstegningen. Normalt vises enten det ene eller det andet system, men det er også muligt at få vist begge samtidig.
  Kabelføringen har hjælpefunktioner, så kabler f.eks. automatisk kan føres langs vægge eller føringsveje.
 3. Kalkulationsprogram, som henter alle oplysninger om installationen fra tegningerne og derefter både beregner el-tekniske forhold som spændingstab og belastning på de enkelte faser og kabler, og gør opmærksom på fejl, beregner materialeforbrug og overfører listen til et regneark for priskalkulation, tegner diagrammer osv. Analysen tager udgangspunkt i HD 384 standarden. Det er let at simulere forskellige løsninger, så man hurtigt kan finde de optimale valg for den konkrete sag.
  De oplysninger, der tilføjes her, bliver automatisk ført tilbage til tegningerne, så sammenhængen er i orden. Tegningerne opdateres med nummerering af udtag og samlinger, dimensioner på kabler, relevante symboler osv. Der dannes standard tekniske rapporter (på engelsk).
 4. PLUS tillægsfunktioner, som bl.a. kan benyttes til fordele lampeudtag jævnt i et større rum og lignende.

De opdaterede tegninger gemmes i DWG format, så der kan arbejdes videre med dem i andre programmer, hvis det er relevant.

4M FineSANI - brugsvand og afløb

4M FineSANI består ganske få grundelementer:

 1. AutoBUILD CAD tegneprogram, som benyttes til at importere eller oprette bygningstegninger. Tegningen ligger som bundlag i det videre arbejde. Se beskrivelsen under FineELEC
 2. AutoNET CAD tegneprogram, som benyttes til at placere haner, udtag, apparater, afløb, forsyningspunkt, kloak- og regnvandsbrønde osv i eller ved bygningen og forbinde dem med rør. Benyttes både til brugsvand (varm/kold) og afløb. Hver af disse funktioner ligger som et et gennemsigtigt lag oven på bygningstegningen. Normalt vises enten det ene eller det andet system, men det er også muligt at få vist begge samtidig.
  Rørføringen har hjælpefunktioner, så rør f.eks. automatisk kan føres langs vægge eller føringsveje.
 3. Kalkulationsprogram, som henter alle oplysninger om installationen fra tegningerne og derefter både beregner vand/rør-tekniske forhold som tryk og dimensionering på de enkelte rør, og gør opmærksom på fejl og behov for ekstra pumper og tanke mv, beregner materialeforbrug og overfører listen til et regneark for priskalkulation, tegner diagrammer osv. Analysen tager udgangspunkt i europæisk standard. Det er let at simulere forskellige løsninger, så man hurtigt kan finde de optimale valg for den konkrete sag.
  De oplysninger, der tilføjes her, bliver automatisk ført tilbage til tegningerne, så sammenhængen er i orden. Tegningerne opdateres med nummerering af enheder og samlinger, dimensioner på rør, relevante symboler osv. Der dannes standard tekniske rapporter (på engelsk).
 4. PLUS tillægsfunktioner

De opdaterede tegninger gemmes i DWG format, så der kan arbejdes videre med dem i andre programmer, hvis det er relevant.

4M FineHVAC - varme, ventilation og køling

4M FineHVAC består ganske få grundelementer:

 1. AutoBUILD CAD tegneprogram, som benyttes til at importere eller oprette bygningstegninger. Tegningen ligger som bundlag i det videre arbejde. Se beskrivelsen under FineELEC
 2. AutoNET CAD tegneprogram, som benyttes til at placere radiatorer, gulvvarmeslanger, kalorifære, ventiler, varmeveksler, blæsere, kedler, varmepumper, solfangere, forsyningspunkter osv i eller ved bygningen og forbinde dem med rør. Benyttes både til vand- og luftbåren opvarmning og afkøling og til ventilation. Hver af disse funktioner ligger som et et gennemsigtigt lag oven på bygningstegningen. Normalt vises enten det ene eller det andet system, men det er også muligt at få vist begge samtidig.
  Rørføringen har hjælpefunktioner, så rør f.eks. automatisk kan føres langs vægge eller føringsveje.
 3. Kalkulationsprogram, som henter alle oplysninger om installationen fra tegningerne og derefter både beregner vand/luft/rør/varme-tekniske forhold som tryk og dimensionering på de enkelte rør, og gør opmærksom på fejl og behov for ekstra pumper, blæsere og tanke mv, beregner materialeforbrug og overfører listen til et regneark for priskalkulation, tegner diagrammer osv. Analysen tager udgangspunkt i europæisk standard. Varmetab og kølebehov kan beregnes ud fra forskellige modeller/standarder. Resultaterne vises i diagrammer og tabeller. Det er let at simulere forskellige løsninger, så man hurtigt kan finde de optimale valg for den konkrete sag.
  De oplysninger, der tilføjes her, bliver automatisk ført tilbage til tegningerne, så sammenhængen er i orden. Tegningerne opdateres med nummerering af enheder og samlinger, dimensioner på rør, relevante symboler osv. Der dannes standard tekniske rapporter (på engelsk).
  HVAC kalkulationerne omfatter 8 moduler i 2 grupper:
  • Varme - varmetab og energiforbrug med udgangspunkt i graddage.
  • Varme - dobbelt rørsystem med 2 beregningsmodeller
  • Varme - enkelt rørsystem med 3 beregningsmodeller
  • Varme - gulvvarme
  • Køling - kølebehov med en række forskellige beregningsmodeller
  • Køling - køleflader og rørføring dertil med 2 beregningsmodeller
  • Køling - luftkanaler med 3 beregningsmodeller
  • Køling - psykrometri, valg af AC enheder og fordeling af luften i kølede rum baseret på psykrometriske beregninger med valgfri metode.
 4. PLUS tillægsfunktioner

De opdaterede tegninger gemmes i DWG format, så der kan arbejdes videre med dem i andre programmer, hvis det er relevant.

4M FineFIRE - brandslukning

4M FineFIRE består ganske få grundelementer:

 1. AutoBUILD CAD tegneprogram, som benyttes til at importere eller oprette bygningstegninger. Tegningen ligger som bundlag i det videre arbejde. Se beskrivelsen under FineELEC
 2. AutoNET CAD tegneprogram, som benyttes til at placere sprinklere, brandslanger, pumper, forsyningspunkter osv i bygningen og forbinde dem med rør.
  Rørføringen har hjælpefunktioner, så rør f.eks. automatisk kan føres langs vægge eller føringsveje.
 3. Kalkulationsprogram, som henter alle oplysninger om installationen fra tegningerne og derefter både beregner tekniske forhold som tryk og dimensionering på de enkelte rør, og gør opmærksom på fejl og behov for ekstra pumper og tanke mv, beregner materialeforbrug og overfører listen til et regneark for priskalkulation, tegner diagrammer osv. Analysen tager udgangspunkt i NFPA standard. Det er let at simulere forskellige løsninger, så man hurtigt kan finde de optimale valg for den konkrete sag.
  De oplysninger, der tilføjes her, bliver automatisk ført tilbage til tegningerne, så sammenhængen er i orden. Tegningerne opdateres med nummerering af enheder og samlinger, dimensioner på rør, relevante symboler osv. Der dannes standard tekniske rapporter (på engelsk).
 4. PLUS tillægsfunktioner, som bl.a. kan benyttes til fordele sprinklere jævnt i et større rum og lignende.

De opdaterede tegninger gemmes i DWG format, så der kan arbejdes videre med dem i andre programmer, hvis det er relevant.

4M FineLIFT - elevatorer

4M FineLIFT består ganske få grundelementer:

 1. AutoBUILD CAD tegneprogram, som benyttes til at importere eller oprette bygningstegninger. Tegningen ligger som bundlag i det videre arbejde. Se beskrivelsen under FineELEC
 2. Kalkulationsprogram, som baseret på brugerens specifikationer og lister med standardkomponenter beregner en løsning i h.t. EN-81 standarden, specifiserer materialeforbrug og overfører listen til et regneark for priskalkulation, tegner diagrammer osv. Det er let at simulere forskellige løsninger, så man hurtigt kan finde de optimale valg for den konkrete sag. Modulet kan arbejde med elektromekaniske og hydrauliske elevatorer. Der dannes standard tekniske rapporter (på engelsk).
 3. AutoNET CAD tegneprogram, som automatisk danner tegninger af elevatoren ud fra kalkulationerne. Tegningen kan redigeres.
  De oplysninger, der indføjes her, bliver automatisk overført til bygningstegningen, så sammenhængen er i orden. Tegningerne opdateres med nummerering af enheder og samlinger, dimensioner, relevante symboler osv.

De opdaterede tegninger gemmes i DWG format, så der kan arbejdes videre med dem i andre programmer, hvis det er relevant.