Bright Ideas
Karl Lausten
9862 2837
klausten@bright-ideas.dk

BIM

IFC Viewers mv.

Selv om du ikke selv skal tegne i forbindelse med digitalt byggeri, vil du ofte få brug for at kunne åbne og kigge i 3D tegninger. De bør som udgangspunkt komme i IFC filformatet - det kan du kræve af leverandøren. Du er altså godt hjulpet med et program, der kan læse og vise IFC filer. Der findes en del på markedet - mange af dem gratis.

BIM Vision

Det er hensigtsmæssigt, at du kan "gå ind i" tegningen og lave tværsnit, få vist de enkelte facader, få vist etagerne hver for sig, få vist udvalgt bygningselementer osv. Og det er hensigtsmæssigt at du kan få vist mål som længde, bredde, højde, areal, rumfang osv på de enkelte bygningselementer. Alt det og mere til finder du i BIM Vision

Har du brug for at gå lidt dybere og udtrække bestemte objekter fra filen, tilføje kommentarer, eksportere dele af modellen i STL format, lave 2D billeder i forskellige vinkler osv. ligger der en række plugins, som kan tilkøbes på Store.bimvision.eu.

BIM Vision

Andre løsninger

Kig forbi MOLIO, Byggeriets Videncenter og buildingSMART Nordic for at læse mere om BIM, BIM standarder, BIM software, CCS og meget mere.