Bright Ideas
Karl Lausten
9862 2837
klausten@bright-ideas.dk

M-Files QMS, enkel kvalitetsstyring

M-Files QMS bygger ovenpå M-Files Standard, så du får alle fordelene ved dokumentstyring plus styr på dine kvalitetssikrings-processer. M-Files QMS kan leveres i to standardpakker, en til ISO 9001, og en til medicinalindustri og andre, der er omfattet af EU GMP Annex 11 eller FDA 21 CFR Part 11. Pakkerne indeholde alt, hvad der skal til, for at leve op til kravene i en typisk virksomhed, men det kan naturligvis tilpasses de særlige forhold i din virksomhed. Du kan også opbygge din egen QMS løsning ved at kombinere de relevante moduler fra M-Files værktøjskassen eller ved at købe M-Files for Compliance.
M-Files QMS er enkel kvalitetsstyring til små virksomheder, men bruges også i store virksomheder indenfor medicinalindustri, kemisk industri, fødevareproduktion, transport (incl. flyvning), minedrift og på andre krævende områder. M-Files kan uden videre skaleres op, når din virksomhed vokser i størrelse eller kompleksitet.

M-files QMS portfolio

 


 • M-Files-QMS kommer med en færdigpakket opsætning tilpasset normerne i enten ISO 9001 eller EU GMP Annex 11
 • Dokumentkontrol. M-Files håndterer dine kvalitetsstyringsdokumenter med historik, versioner, godkendelsesproces og digitale eller elektroniske signaturer på de godkendte dokumenter.
 • Uddannelse. M-Files holder styr på kursusdeltagelse og tilgang til instruktioner mv. Du får dokumentation for, at folkene har gennemført de nødvendige kurser og læst vejledinger og instruktioner før, de går igang med en opgave.
 • Personale og underleverandører. M-Files holder rede på folkenes erfaring og kvalifikationer. Du kan tildele rettigheder til og opgaver vedrørende forskellige dokumenter baseret på medarbejderens rolle.
 • Automatisér rutineprocesser. Benyt de foruddefinerede processer og lad M-Files styre opgaverne og dokumentere udførelsen. Omfatter også påmindelser til medarbejderne og videregivelse af en opgave, hvis en medarbejder er fraværende.
 • Håndtering af afvigelser. Når procedurerne ikke bliver fulgt eller resultatet afviger fra normen, hjælper M-Files med at registrere afvigelsen, placere en opgave og dokumentere håndteringen af den.
 • Udstyr. M-Files hjælper dig med at holde styr på virksomhedens maskiner, køretøjer og værktøj og ikke mindst med at holde styr på eftersyn, vedligeholdelse og kalibrering af udstyret.
 • Audits. M-Files hjælper dig og din auditør effektivt gennem processen og opfølgningen.

 • Klar til brug efter få dage
 • Alle data er krypteret både på serveren og i under transport mellem server og klient
 • Opgaveliste til hver medarbejder, løs opgaven og den forsvinder fra listen
 • Påmindelser pr mail efter behov/ønske
 • Samlet status på udeståender i startbilledet, klik for at se detaljer
 • Indbygget kalender med oversigt over aktiviteter
 • Indbygget Scan & OCR, så scannede dokumenter bliver maskinlæsbare.
 • Håndterer alle typer filer, også CAD tegninger, billeder o.l.
 • Integration direkte i Windows Explorer - nem at bruge
 • Alle dokumenter placeret et centralt sted med rutinemæssig backup
 • Kun en ad gangen kan rette i et dokument, automatisk logning af rettelser
 • Off line adgang med automatisk synkronisering
 • Versionshistorik med major og minor versioner
 • Indbyggede processer til redigering og publicering af kontrollerede dokumenter
 • Workflow - styr på arbejdsgange og godkendelsesprocedurer med fuld dokumentation
 • Styr på håndtering af reklamationer
 • Styr på brugernes adgang til dokumenter
 • Styr på medarbejdernes kvalifikationer
 • Styr på udstyrets vedligeholdelse
 • Styret navngivning/nummerering af relevante dokumenter
 • Integration til databaser og mail mv. er standard
 • Adgang fra SmartPhone, Tablet og Web - også til godkendelse af dokumenter
 • Kan installeres på egen server, på Cloud eller som hybrid
 • Kan udbygges med:
  - flere brugere, flere sprog, flere servere
  - integration til ERP, CRM, CAD og mange andre applikation.

Læs mere på www.M-Files.com og se hvordan M-Files tager vare på sikkerhed og compliance
Vil du i detaljer med teknikken, så tag et kig i ejer/brugermanualen, hvor de enkelte processer er beskrevet nærmere.

Kontakt os for en snak om M-Files enkel kvalitetsstyring. Vi kan arrangere en demo hos dig med fokus på udfordringerne i din virksomhed.

 

M-files Quality Management, enkel kvalitetsstyring overblik

Vi forudsætter, at du allerede har fastlagt målet med etablering af kvalitetsstyring. Du ved, hvorfor I går i gang, og hvad I vil have ud af det, og du har topledelsens fulde opbakning til projektet. I har identificeret de kunde- og lovbestemte krav, som I vil dokumentere, at I lever op til.
Med M-Files QMS har du procedurerne omkring kvalitetsstyring i orden, men du skal have etableret indholdet. Det kan virke uoverskueligt, men tag et skridt ad gangen i denne rækkefølge og lad M-Files QMS håndtere tingene for dig:

 1. Beskriv de processer i virksomheden, som skal under kvalitetsstyring.
 2. Lav en risikoanalyse for hver proces, beskriv de enkelte risici.
 3. Beskriv de relevante forebyggende tiltag (Preventive Actions) for hver af de identificerede risici.
 4. Opret en Standard Operations Procedure for hver proces, hvor du tager højde for de valgte forebyggende tiltag.
 5. Beskriv standard korrigerende tiltag (Corrective Actions) for de normafvigelser og kundeklager, du forventer at skulle håndtere.
 6. Indsaml relevante eksterne dokumenter med kvalitetsrelaterede krav fra kunder og myndigheder mv.
 7. Beskriv relevante kvalitetsorienterede kurser (interne såvel som eksterne).
 8. Opret læringsregler; hvem skal læse hvilke dokumenter hvornår, hvem skal gennemgå kurser osv.
 9. Gennemfør det første kursus, hvor dine folk lærer at bruge M-Files og får instruktion i, hvordan de skal registrere afvigelser, klager o.l. og dokumentere håndteringen af dem, og hvordan de kvitterer for at have læst dokumenter og løst opgaver.
 10. Inviter din auditør til en gennemgang af setuppet.

M-Files QMS - enkel kvalitetsstyring i din virksomhed!