Bright Ideas
Karl Lausten
9862 2837
klausten@bright-ideas.dk
Bright Ideas
Mejsevej 8
DK-9600 Aars
CVR 2685 5969
 Menu
Start­side M-Files moduler Refe­rencer Om os Fjern­support English Cookie
Cookies og privatliv

Modulopbygning,

Betal kun for det, du selv kan tjene på!

M-Files er en modulopbygget løsning, hvor du kan starte med en enkeltmands-virksomhed og bygge ud og på efterhånden som virksomheden vokser.
Om det så bliver til en multinational koncern med tusindvis af ansatte i mange lande, kan M-Files stadig følge med!
M-Files er i sandhed en fremtidssikker løsning!


Alt er styret
af metadata


Grundmodulet giver dig alt, hvad du behøver til enkel dokument- og informationsstyring.

 • Du kan konfigurere M-Files, så det passer til jeres måde at gøre tingene på.
  M-files kommer IKKE med en standardopsætning, som du skal passes ind i.
 • Du kan koble M-Files sammen med dit bogholderi og andre lokale systemer.
 • Dine folk får sikker adgang til M-Files fra PC, telefon, tablet og web.
 • Du kan bygge ud med flere brugere efterhånden som virksomheden vokser.
 • Du kan selv lave oversættelser af din opsætning til flere sprog, når du får udenlandske folk.
 • Du kan flytte serveren til et datacenter eller lægge det hele i skyen, når det passer dig.
 • Du kan tilkøbe moduler og pakkeløsninger fra M-Files og de mange samarbejds­partnere rundt om i verden. Udbuddet vokser hurtigt. Du kan også lade dine egne IT folk udvikle moduler, hvis det bliver relevant.

Mere om M-Files kvalitetsledelse Mere om M-Files og GDPR White Paper, M-Files and GDPR

 

 

M-Files Bronze Partner

Nyheder

Tilmeld dig vort
nyhedsbrev


Fremtidens informations­styring er ligeglad med, hvor eller i hvilket system, du har dine oplysninger. Alt bliver organiseret og styret på grundlag af dets værdi og relevans. Se hvordan på M-Files.com


Bright Ideas på sociale medier

LinkedIn
Google+
Facebook
×

M-Files 2018 basis

M-Files er en brugervenlig løsning til informationsstyring, som grundlæggende bygger på, at det er nemt at huske HVAD men ikke HVOR.
Når du lægger oplysninger ind i M-Files, bliver du spurgt om HVAD, du har gang i?
Er det en ny kunde, bliver du spurgt om kundens adresse mv.,
er det en ny købsfaktura, bliver du spurgt om leverandør og måske om hvilket projekt, indkøbet vedrører,
er det en ansættelsesaftale, bliver du spurgt om hvilken medarbejder, det drejer sig om.
Du kan godt knytte flere projekter eller flere medarbejdere til et dokument.

M-Files knytter det nye objekt sammen med de eksisterende ud fra dine svar, og opbygger hurtigt et netværk af sammenhænge mellem objekterne.
Du vil kunne genfinde din købsfaktura ved at kigge under leverandøren, under købsfaktura, under den eller de medarbejdere, som har godkendt fakturaen, under fakturadatoen, under projektet osv.
Altsammen baseret på HVAD - ikke HVOR.

M-Files basis kan importere stamoplysninger om f.eks. dine kunder, leverandører, medarbejdere, projekter ol. fra eksisterende databaser - typisk din bogføringsløsning. På den måde behøver du kun vedligeholde oplysningerne et sted, og M-Files vil straks have en struktur, som du kan knytte dine dokumenter op mod.

M-Files integrerer med Outlook, så du lynhurtigt kan lægge relevante mails over, knytte dem til kunder, projekter osv. og gøre dem tilgængelige for dine kolleger.

M-Files kan importere dokumenter fra netværksdrev på samme lokalnet, eller du kan nøjes med at linke til filerne, så de bliver synlige i M-Files uden at blive importeret. Det sidste sætter dog begrænsninger i søgemulighederne, så det anbefaler vi sjældent.

M-Files integrerer med Microsoft Office, så du f.eks. kan lave skabeloner i Word og lade M-Files udfylde felter med navn og adresse på kunden, et løbenummer på dokumentet osv.

 

×

M-Files og tredjeparts tillægsmoduler

M-Files og diverse tredjeparter tilbyder er række tillægsmoduler, som kan være relevante i forhold til særlige opgavetyper eller opsætninger.
Det kan f.eks. være:

 • et OCR modul til tekstgenkendelse på indskannede billedfiler
 • et importværktøj til at overvåge en folder på et lokalt drev og sende ny filer til en M-Files server på et hostingcenter eller i skyen
 • et integrationsmodul til SQL databaser
 • et integrationsmodul til Sharepoint, SAP, Salesforce eller andre eksterne systemer
 • et modul til elektroniske underskrifter
 • en tredjeparts klient til brug på Mac computere

Der kommer hele tiden ny moduler på markedet. Mange men ikke alle er listet på catalog.m-files.com
Kontakt os for vejledning, når du har særlige behov.

Du betaler kun for det, du selv kan tjene på!

M-Files, nem informationsstyring!

 

×

M-Files løsningspakker

Quality Management System, Contract Management, GDPR og HR er eksempler på pakkeløsninger, hvor du køber en færdigkonfigureret skabelon med opsætning til et bestemt formål.
Pakkerne kommer som regel til at køre særskilt for at dække behovet i hver sin arbejdsfunktion.

QMS er en komplet pakke til kvalitetsledelse under ISO 9001 eller GMP annex 11 (i medicinalbranchen). Pakken kommer med fastlagte arbejdsprocesser og skabeloner til Standard Operating Procedures. Du tilpasser din virksomhed til systemet, og så er du igang i løbet af kort tid.
M-Files kvalitetsledelsesmoduler
Se mere under linket for hver af pakkerne nedenfor.

De øvrige pakker er bygget op på samme måde men tilpasset hver sit formål. Listen omfatter:

M-Files, nem informationsstyring!

 

×

M-Files Intelligent Metadata Layer, basismodul

IML Basis giver dig mulighed for at udbygge M-Files med med forbindelser til en lang række andre IT-løsninger, så du gennem M-Files får adgang til alle dine data uden at flytte dem og uden at tvinge alle brugere over i M-Files.
Du kan benytte de sædvanlige M-Files søgninger, arbejdsprocesser og andre funktioner på alle data på tværs af systemerne.
Du kan med hjælp fra Intelligens-modulet tilføje metadata til dine filer uanset hvor, de ligger, og uden at påvirke original-filerne. Filerne bliver registreret i M-Files databasen med link til originalen.
IML skaber en fælles indgang til alle dine data og stiller den til rådighed for dig og dine folk uanset om I sidder på kontoret eller er på farten!

M-Files, nem informationsstyring!

M-Files IML overblik

 

×

IML forbindelser til eksterne systemer

M-Files er klar med en række IML Connectors til eksterne systemer. Flere er undervejs både fra M-Files selv og fra partnere rundt om i verden, så i løbet af få år vil du kunne bruge M-files som fælles indgang til de fleste af dine eksisterende systemer.
Her er en liste over forbindelser, som er klar eller forventes at blive det i løbet af 1. halvår 2018:

 • Network Folder Connector
 • Sharepoint Online Connector
 • Sharepoint Server
 • Dropbox Connector
 • Box Connector
 • Google Drive Connector
 • OneDrive for Business Connector
 • Amazon S3 Connector
 • Syncplicity Connector
 • Laserfiche Connector
 • OpenText Content Server Connector
 • iManage Connector
 • IBM FileNet Connector
 • Microsoft Exchange Connector
 • Docuware Connector
 • Documentum Connector
 • OpenText eDocs Connector
 • Hyland OnBase Connector

IML Connectors henter som udgangspunkt IKKE dokumenter ind i M-Files. Du kan se, søge i, og arbejde med dokumenter og andre oplysninger der, hvor de ligger i forvejen. Du kan tilføje metadata i M-Files og på den måde ophøje dokumenter til "managed documents" - stadig uden at importere noget. Og du kan, hvis du selv ønsker det, importere oplysninger og dokumenter.
Der kommer senere en mulighed for automatisk import af indhold via disse Connectors. Det kan være relevant, hvis du ønsker at nedlægge et eller flere af de gamle systemer.
I mellemtiden kan du evt. vælge at køre en delvis implementering, hvor nogle afdelinger benytter M-Files, og andre gør, som de plejer.

M-Files, nem informationsstyring!

 

×

IML Kunstig Intelligens

M-Files er klar med forskellige typer af analyse i IML:

 • Tekstanalyse, hvor indholdet af et dokument sammenlignes med eksisterende objekter i M-Files såsom kunder, kontaktpersoner, projekter ol. Hvis systemet finder et nøjagtigt match, bliver objektet foreslået som metadata.
 • Tekstanalyse, hvor indholdet af et dokument sammenlignes med eksisterende objekter i eksterne lister såsom CVR registeret og andre offentligt tilgængelige kilder. Hvis systemet finder et nøjagtigt match, bliver objektet foreslået som metadata.
 • Tekstanalyse, hvor indholdet af et dokument sammenlignes med forud definerede tekstmønstre. Det kan f.eks. være telefonnumre, adresser, CPR-numre ol. Hvis systemet finder noget, der ligner et kendt mønster, bliver indholdet foreslået som metadata.
 • Billedanalyse, hvor M-Files sender billedet til Microsoft til analyse og får forslag til metadata retur. Dette kræver et abonnement på Microsoft Cognitive Services. Billedanalysen kan give generelle oplysninger om indholdet af billedet, men ikke detaljer om personer eller produkter.
 • Maskinlæring, hvor systemet trænes i at genkende forskellige typer af dokumenter, f.eks. købsfakturaer, aftaler ol., så systemet efterfølgende automatisk kan foreslå, at et nyt dokument klassificeres på den tillærte måde.

Analyserne supplerer hinanden, så de tilsammen kan opnå høj sandsynlighed og dækning i de foreslåede resultater.

M-Files, nem informationsstyring!

 

×

M-Files metadata

Metadata er oplysninger om de objekter (dokumenter, kunder, projekter o.s.v.), som ligger i systemet.

Klassifikation
  Hvad er det? F.eks. aftale, faktura, referat, tegning.

Relationer til andre objekter
  F.eks. tilbud relateret til kunde, opgave relateret til en medarbejder, et projekt og/eller en maskine o.s.v.

Adgangsrettigheder
  Hvem må læse, rette, slette, eller ændre i rettighederne?
  Kan variere i forskellige stadier af en arbejdsproces.
  Kan afhænge af relationerne til andre objekter.

Livscyklus
  Dokumentdato, udløbsdato, fornyelsesdato, stadie i arbejdsprocessen, version etc.

Automatiske metadata
  Revisionsspor, hvem har gjort hvad og hvornår.

Strukturen opbygges individuelt for hver enkelt virksomhed og tilpasses virksomhedens behov.
Vi har naturligvis skabeloner, som kan danne udgangspunkt for opbygningen i forskellige situationer.
Du kan til enhver tid rette i konfigurationen, så den følger med udviklingen i din virksomhed.

M-Files, nem informationsstyring!